Jobb hos oss

Et bredt spenn av fag

MM FollaCell produserer CTMP (kjemisk termomekanisk masse) fra tømmer og sagbruksflis. Vi har alltid bruk for dyktige medarbeidere og ønsker å være en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver. Vi dekker etter bredt spenn av fag, og vi har bruk for blant annet prosessoperatører, automatikere, elektrikere, industrimekanikere, sveisere, platearbeidere, lagermedarbeidere, ingeniører, ansatte inne økonomi og regnskap, innkjøpere og salg- og transportplanleggere.

De fleste stillingene hos oss krever fagbrev eller høyere utdanning. Vi har fokus på et godt arbeidsmiljø, og har engasjerte og humørfylte ansatte som dekker et bredt kompetanseområde.

IMG_7129

Hva sier våre ansatte om å jobbe for MM FollaCell?

default

Godkjent lærebedrift

Vi har til enhver tid 8 - 12 lærlinger i bedriften. Vårt mål er å bidra til at ungdommer fullfører videregående opplæring i form av fagbrev /kompetansebevis. Vi ønsker å gi best mulig opplæring i læretiden, både innen fag, men også relasjonelt hvordan man blir en best mulig arbeidstaker. MM FollaCell bruker lærlingeordningen aktivt til å rekruttere nye ansatte.

Vi er godkjent lærebedrift i følgende fag

  • Kjemiprosessfaget

  • Produksjonsteknikkfaget

  • Automatiseringsfaget

  • Industrimekanikerfaget

  • Laboratoriefaget