Historien fram til i dag

MM FollaCell sin historie går helt tilbake til 1901, da et sagbruk ble startet i Follafoss under navnet AS Folla. Virksomheten har dermed en lang og ærefull treforedlingshistorie å ta vare på. En historie som har satt preg på bygda og samfunnet for øvrig.

Hjørnesteinsbedrift

Follafoss og områdene rundt var fra gammelt av kjent for jektbygging, frakt til sjøs og et noe karrig jordbruk. Fra gammelt av var det drevet flere sagbruk i området. Kombinasjonen skog, vannkraft og en isfri havn skulle bli grunnlaget for de fleste aktiviteter og industriveksten i bygda.

5. oktober 1909 startet tresliperiet produksjon av tremasse. Siden den gang har virksomheten vært en hjørnesteinsbedrift i både bygda, kommunen og regionen.

I 1919 tok Nord-Trøndelag fylke over driften. Kraftstasjonen som sto ferdig vegg i vegg i 1923, ga ikke bare lys i de tusen hjem, men også en mulighet til modernisering og økt produksjon ved tresliperiet.

Den gamle maskinsalen i 1910
Sliperiet med havna og tømmerkjerrat i 1951

Ga ikke opp

Etter flere år med nedgangstider overtok industrimannen Bjørn Lyng «Folla» i 1983. Han bygde en ny og framtidsrettet linje for CTMP-produksjon som ble igangkjørt i 1984, og fabrikken begynte å tjene penger. Lyngs gründertanker skapte flere knoppskudd og nye bedrifter i Follafoss, blant annet det som i dag er smoltfabrikken til Salmar og FollaTech AS.

I 1989 tok Norske Skog over eierskapet. De solgte fabrikken til det svenske selskapet Södra sommeren 2000. Fabrikken Södra Cell var i drift frem til høsten 2012, da fabrikken ble stengt og alle ansatte mistet jobben.

Driftige sjeler ga ikke opp, og etter et godt stykke arbeid tok det østerrikske konsernet Mayr-Melnhof (MM Group) over fabrikken og startet med ny produksjon i 2013.

Med hjertet i lokalsamfunnet

I dag har fabrikken over 60 ansatte og mellom 8 og 12 lærlinger. Siden 2013 er det investert omtrent 600 millioner i fabrikken – og en ny og moderne produksjonslinje ble åpnet høsten 2023.

Fabrikken og samfunnet har gjennom historien hatt mange oppturer og nedturer. De som har hatt sitt virke her har måtte lære seg å leve med det. I dag peker pilene riktig vei, og det er grunn til å være stolt over at MM FollaCell AS er en av få massefabrikker fra tidlig 1900-tall som fortsatt er i drift.

MM FollaCell AS – med hjertet i lokalsamfunnet og bærekraftig utvikling.

default