Om oss

MM FollaCell AS holder til i Follafoss, Steinkjer kommune. Bedriften har 62 ansatte og 8 lærlinger.

Stolt historie

MM FollaCell sin historie går helt tilbake til 1901, da et sagbruk ble startet i Follafoss under navnet AS Folla. 5. oktober 1909 startet tresliperiet produksjon av tremasse. Siden den gang har virksomheten vært en hjørnesteinsbedrift i både bygda, kommunen og regionen.

I 2013 ble virksomheten en del av Mayr-Melnhof (MM Group). Siden da er det investert omtrent 600 millioner i en ny og moderne maskinpark.

Sliperiet med havna og tømmerkjerrat i 1951

Produksjon

MM FollaCell produserer CTMP (kjemisk termomekanisk masse) fra tømmer og sagbruksflis og har en produksjonskapasitet på omtrent 180 000 tonn pr. år. CTMP er et produkt som kan brukes i de fleste papir- og kartongprodukt.

MM FollaCell har kartong som hovedområde og driver aktivt med produktutvikling basert på våre råvarer.

Fokus på bærekraft

MM FollaCell etterlever FNs bærekraftsmål, og jobber aktivt for det grønne skiftet og global sirkulærøkonomi gjennom å skape verdier av fornybare råvarer som grantrær og vannkraft.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss og har gjennomført over 150 miljøtiltak de siste årene. Innen 2030 skal vi ha bygget ny biobrenselovn som skal utnytte reststoffet på fabrikken. Vi er stolte over å bidra i det grønne skiftet.

default